Оголошення про конкурс на посаду директора КУ «Шосткинський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

на посаду директора комунальної установи

«Шосткинський центр професійного  розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області

 

Відділ освіти Шосткинської районної державної адміністрації оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи «Шосткинський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області відповідно до рішення сесії Шосткинської районної ради від 18.09.2020 «Про створення комунальної установи «Шосткинський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області.

Конкурс полягає у поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам; вивченні конкурсною комісією поданих документів; проходженні кваліфікаційного іспиту (комп’ютерне тестування) та співбесіди.

         1. Етапи проведення конкурсу

- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на вебсайтах Шосткинської районної ради та відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність установленим чинним законодавством України вимог;

- проведення кваліфікаційного іспиту (комп’ютерне тестування), співбесіди та визначення їх результатів;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу на вебсайтах Шосткинської районної ради та відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області.

2. Найменування

Комунальна установа «Шосткинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області (далі –  Центр).

3. Юридичне та фактичне місцезнаходження Центру

Сумська область, м. Шостка, вулиця Садовий бульвар, будинок 29.

4. Основними завданнями Центру є:

  • сприяння професійному  розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, надання їм психологічної підтримки та консультування.

- узагальння та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

-  координація  діяльністі професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);

-  формування та оприлюдння на вебсайті відділу освіти бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;

- забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

- організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема, з питань планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти й нових освітніх технологій.

5. Штатним розписом затверджено  7,75 штатних одиниць

6. Прийом документів

Прийом документів  для участі в конкурсі здійснюється у відділі освіти Шосткинської районної державної адміністрації за адресою: Сумська область, м. Шостка, вулиця Садовий бульвар, будинок 29, кабінет головного спеціаліста,  протягом 15 календарних днів з дня  опублікування оголошення.

За додатковою інформацією з питань  проведення конкурсу та надання пакету документів звертатися до уповноваженої особи Басенко І.А.,  головного спеціаліста відділу освіти за телефоном: (05449) 7 31 62.

7. Дата початку приймання документів для участі в конкурсі:

18 вересня  2020 року.

8. Кінцевий строк приймання документів:

до 16.00 години 02 жовтня 2020 року.

9. Вимоги до посади

На посаду директора Центру може бути призначена особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше як п’ять років.

10. Перелік документів

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії  (особисто або поштою) такі документи: 

  • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
  • копію трудової книжки;
  • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

11. Умови оплати праці директора Центру:

- тарифний разряд та посадовий оклад встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про  оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

- надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 42 календарних дні. Одночасно з наданням відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

12. Дата і місце проведення конкурсу:

14.00 годин 19 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

ЗАЛА ЗАСІДАНЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВУЛ. САДОВИЙ БУЛЬВАР, 29, М. ШОСТКА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Наказ відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації від 18.09.2020 р. № 98-ОД «Про проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Шосткинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області»

Додаток 1 до наказу (оголошення)

Додаток 2 до наказу      Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи  «Шосткинський центр професійного  розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області

Додаток 3 до наказу     Перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту (комп’ютерне тестування)

Порядок проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Шосткинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області