Оголошення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників КУ «ШРЦПРПП»

        

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Шосткинський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області

  Комунальна установа «Шосткинський центр професійного  розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області оголошує конкурс на посади педагогічних працівників комунальної установи «Шосткинський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області відповідно до рішення сесії Шосткинської районної ради від 18.09.2020 «Про створення комунальної установи «Шосткинський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області.

 Конкурс полягає у поданні претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам; вивченні конкурсною комісією поданих документів; проходженні кваліфікаційного іспиту (комп’ютерне тестування) та співбесіди.

         1. Етапи проведення конкурсу

- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на вебсайтах Шосткинської районної ради та відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність установленим чинним законодавством України вимог;

- проведення кваліфікаційного іспиту (комп’ютерне тестування), співбесіди та визначення їх результатів;

- визначення переможців  конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу на вебсайтах Шосткинської районної ради та відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області.

2. Найменування

Комунальна установа «Шосткинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області (далі –  Центр).

3. Юридичне та фактичне місцезнаходження Центру

Сумська область, м. Шостка, вулиця Садовий бульвар, будинок 29.

4. Основними завданнями Центру є:

- сприяння професійному  розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, надання їм психологічної підтримки та консультування.

- узагальння та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

-  координація  діяльністі професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);

-  формування та оприлюдння на вебсайті відділу освіти бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;

- забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

- організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема, з питань планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти й нових освітніх технологій.

5. Штатним розписом затверджено 6,25 штатних одиниць педагогічних працівників

6 штатних одиниць – консультанти;

0,25 штатних одиниць – практичний психолог.

6. Прийом документів

 Прийом документів  для участі в конкурсі здійснюється у відділі освіти Шосткинської районної державної адміністрації за адресою: Сумська область, м. Шостка, вулиця Садовий бульвар, будинок 29, кабінет головного спеціаліста,  протягом 15 календарних днів з дня  опублікування оголошення.

 За додатковою інформацією з питань  проведення конкурсу та надання пакету документів звертатися до уповноваженої особи Басенко І.А.,  головного спеціаліста відділу освіти за телефоном: (05449) 7 31 62.

7. Дата початку приймання документів для участі в конкурсі:

20 жовтня  2020 року.

8. Кінцевий строк приймання документів:

до 17.00 години 03 листопада 2020 року.

9. Вимоги до посади

 На посади педагогічних працівників  Центру можуть  бути призначені особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше як п’ять років.

10. Перелік документів

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії  (особисто або поштою) такі документи: 

  • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
  • копію трудової книжки;
  • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

11. Умови оплати праці педагогічних працівників Центру:

- тарифний разряд та посадовий оклад встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про  оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

- надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 42 календарних дні. Одночасно з наданням відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

12. Дата і місце проведення конкурсу:

10.00 годин 18 листопада 2020 РОКУ

ЗАЛА ЗАСІДАНЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВУЛ. САДОВИЙ БУЛЬВАР, 29, М. ШОСТКА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

- надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 42 календарних дні. Одночасно з наданням відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

12. Дата і місце проведення конкурсу:

14.00 годин 18 листопада 2020 РОКУ

ЗАЛА ЗАСІДАНЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВУЛ. САДОВИЙ БУЛЬВАР, 29, М. ШОСТКА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ № 01-ОД від 20.10.2020 року "Про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Шосткинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області ".

Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи  «Шосткинський центр професійного  розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області.

Порядок проведення конкурсу на посади педагогічних  працівників комунальної установи «Шосткинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Шосткинської районної ради Сумської області.

Перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту (комп’ютерне тестування) на посади педагогічних працівників комунальної установи «Шосткинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників».