Про внесення до Реєстру декларацій інформації про суттєві зміни в майновому стані

Нагадуємо суб’єктам декларування про необхідність повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані суб’єкта декларування відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції»

 

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо внесення до Реєстру декларацій  інформації про суттєві зміни в майновому стані: доходи і заробітна плата

У зв'язку зі зверненнями суб'єктів декларування, які надходять на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі –Закон) у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

 

У зв'язку зі зверненнями суб'єктів декларування, які надходять на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі –Закон) у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

Відповідно до рішення Національного агентства від 10.06.2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 року за № 958/29088 (зі змінами від 18.08.2016 року), повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 01.09.2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, розпочинається з 01.09.2016 року. Для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень) період подачі розпочинається з 01.01.2017 року.

У НАЗК акцентують увагу на тому, що доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботитак і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування та правила заповнення цієї форми затверджено рішенням Національного агентства від 10.06.2016 року № 3, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 року за № 961/29091.

Національне агентство нагадує, що повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.